Özbekistan'da iş kurma prosedürü

 

 

ÖZBEKİSTAN’DA YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN İŞLETME KURULMASI

VE DEVLET KAYDININ YAPILMASI DÜZENİ

 

            Özbekistan’da, Özbekistan’daki yabancı yatırımcılara yardım  ve onları bilgilendirmek açısından ‘’Yabancı Sermaye Ajansı’’ adında bir kuruluş bulunmaktadır.

            Özbekistan’da yabancı sermayeli şirketler, yabancı tüzel şahıs ve teşkilatlar tarafından kurulabilir. Yabancı sermayeli şirketler % 100 (yani, tam yabancı sermayeli), ortak şirket, şube ve temsilcilik şekilinde kurulabilir. Yabancı ortağın payının en az % 30 olması şarttır. Bu şirketler faaliyetlerini kendi Tüzükleri ve Özbekistan yasalarına göre yürütürler. Bazı faaliyetlerin yapılması için Bakanlar Kurulu’ndan lisans alınması şarttır. Şirketin yabancı yatırım şirketi sayılabilmesi için yabancı ortaklardan en az birisinin tüzel kişi olması ve şirket sermayesinin en az 150.000 $ olması şarttır. Şirket, Özbekistan Adalet Bakanlığı’nda kayıt edildikten sonra, Dış Ekonomik İlişkiler, Yatırım ve Ticaret Bakanlığı’nda da registre edilmelidir. Şirket sermayesinin en az  % 30’u kayıttan önce yatırılmış olmalıdır.

 

Ortak Şirket veya Şubesinin Kurulması İçin Gerekli Evraklar

 

1.     Kayıt edilmesi konusunda dilekçe (Adalet Bakanlığına).

2.     Tesis toplantı protokolü.

3.     Şirket Tüzüğü

4.     Tesis anlaşması

5.     Şube kurulmasında yetki belgesi ( Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli)

6.     Banka referans mektubu (Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli).

7.     Arazi kullanma izni veya ofis için kira kontratı (varsa).

8.     Şirket, devlet Kuruluşları ile ortak olarak kuruluyorsa devlet Mülki Komitesinin müsaade yazısı.

9.     Kayıt ücreti olarak 5 resmi asgari maaş + 500 $ ödendiği hakkında belge.

10. Şirketin posta adresini tasdikleyici doküman.

11. Ticari ve ticari - aracı şirketler yukarıda belirtilen dokümanlar dışında, onların Tüzük faaliyetlerine uygun olan satış ve depo sahaları, ekipmanları, perakende satış kuruluşlarında ise ek olarak kontrol - yazar kasaların bulunduğunu veya onların satın veya kiraya alınması için kaynakların bulunduğunu tasdikleyici dokümanları da ibraz edecekler.

 

%100 Yabancı Sermayeli Şirket veya Şubesi Kurulması İçin Gerekli Evraklar

 

      1. Yabancı şirket Tüzüğü kopyası (Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli).

2.     Ticari Sicil (Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli).

3.     Banka referans mektubu (Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli).

4.     Kayıt ücreti olarak 2000 $ ödendiği hakkında belge.

5.     Ticari ve ticari - aracı şirketler yukarıda belirtilen dokümanlar dışında, onların

Tüzük faaliyetlerine uygun olan satış ve depo sahaları, ekipmanları, perakende satış kuruluşlarında ise ek olarak kontrol - yazar kasaların bulunduğunu veya onların satın veya kiraya alınması için kaynakların bulunduğunu tasdikleyici dokümanlar da ibraz edecekler.

 

 

Özbekistan’da Yabancı Firma TemsilciliğininAçılması İçin Gerekli Evraklar

 

1. Kayıt edilmesi konusunda dilekçe (Dış Ekonomik İlişkiler, Yatırım ve Bakanlığına) ve Temsilciliğin faaliyet programı.

2.     Yabancı firma Tüzüğü kopyası (Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli).

3.     Ticari Sicil (Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli).

4.     Banka referans mektubu (Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli).

5.     Temsilcilik açılması konusunda firma Kurucularının Kararı.

6.     Temsilcilik açılması konusunda firma temsilciliğine verilen vekaletname (Temsilci hakkında dolu bilgileri içeren, Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli)

7.     Temsilciliğin yabancı çalışanları hakkında bilgiler ve pasaport kopyaları.

8.     Özbekistan’daki tüzel kişiliğe sahip kuruluşun referans mektubu.

9.     Temsilcilik ofisinin kira kontratı veya kiralama konusunda garanti mektubu

            (Kira kontratı şehir Hakimiyetinin ilgili birimi tarafından onaylanmış olmalıdır.)

10. Kayıt ücreti olarak 1170 $ ödendiği hakkında belge.

 

Tüm evraklar Özbekçe’ye veya Rusça’ya tercüme edilmiş olmalıdır.

Dış Ekonomi - Ticaret
 
cupidkreasyon.com

gelinlik abiye nışanlık ihracatı
(0 Gelen 868 Giden)

Ihlamur Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 581 Giden)

Papatya Bitki Evi Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 327 Giden)

Senin linkin burada olsun mu?
O zaman buraya kaydını yaptır:
=> Kayda git
Reklam
 
 
Bugün 8 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=