Türkmenistan'da Şirket Kurulması
YABANCI ORTAK ŞİRKETİN TÜRKMENİSTAN’DA RESMİ TESCİLİ İÇİN İSTENİLEN BELGELERİN LİSTESİ. (SP) 

Bir ortaklık kurulması vasıtasıyla, Türkmenistan ekonomisine yatırım yapacak olan yabancı Yatırımcı, Türkmenistan Devletbaşkanlığı bünyesindeki “Yabancı Yatırımlar Ajansı”  na aşağıda yer alan belgeleri sunacak.

 

1- Türkmenistan’da şirket kurmak istediğine dair  dilekçe;

2- Kurulacak ortak şirketin Türkmenistan’da faaliyetlerinin amacını açıklayan ve kurucuların onun faaliyet konusundaki gerekli kısa bilgileri de kapsayan yazılı dilekçe. (Rusça ve Türkmence)

3- Şirketin hukuki adresini, Velayet veya (Aşkabat) Belediye Başkanlığı tarafından tespitini gösteren yazı.

4-  Kurucular tarafından onaylanan Protokol.

5-  Kurucular toplantısı ile onaylanmış Kurucu Anlaşması (2 nüsha, Rusça ve Türkmence).

6- Yeni kurulan ortaklığın, Kurucular toplantısı ile onaylanmış Tüzüğ’ü (2 nüsha, Rusça ve Türkmence).

7-  Üretim yapan (yani, hammade işletmesi, mal ve ürün çıkarılması, inşaat v.b.) kurumlar için, faaliyet alanlarını ve mali kaynaklarını açıklayan, kurucular tarafından onaylanmış İş planı.

8- Mevcüt düzen uyarınca tanzim edilmiş Vekaletname. (Eğer kayıt için belgeler kurucu tarafından sunulmuyorsa)

9-  Şirketin Türkmenistan yöneticinin Anketi (3x4 ölçekli fotograf)

10-Yabancı şirketin Tüzüğü’nün kopyası. Bahsedilen belge, yurt dışında bulunan Türkmenistan Konsoloslukları veya Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından, mevcüt düzen gereğince tasdik edilmelidir.

11-Yabancı şirketin, ülkesindeki tescil makamları tarafından verilmiş Resmi Tescil Belgesi (orijinal). Bahsedilen belge, yurt dışında bulunan Türkmenistan Konsoloslukları veya Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından, mevcüt düzen gereğince tasdik edilmelidir.

12-Yabancı yatırımcının mali statüsü hakkındaki belge-banka referans mektubu (orijinal).

13-Şirketin Tüzüğünde beyan edilen kurucu fonunun %50-sinin yatırıldığına dair tastik belgesi.

14-Tescil tahsil makbuzu. 
 

Belgeler yatırımcının devlet dilinde hazırlanmış olup ve orijinalleri (FAX ile gönderilen kabul edilmez), mühürlenmiş şekilde sunulacak. Belgeler Türkmence ve Rusça’ya  tercümesini  gerçekleştiren makam tarafından çeviri metni tasdik edilecek.) 

 

 

Ayrıca, Ortak şirketin kurulmasına katılan Türkmen tarafı, aşağıda belirtelen belgeleri sunacak.

 

1.  Tüzük (Tüzel kişiler için geçerli)

2.  Eğer ortak taraf Devlet İdaresi ise Türkmenistan Bakanlar Kurulundan İzin

3.  Devlet Sicil Belgesinin kopyası veya kodların verilmesi hakkındaki mesaj yazısı. (EGRYUL ).

4.  Yabancı yatırımcının mali statüsü hakkındaki belge-banka referans mektubu (orijinal).

5.  Türkmenistan vatandaşları için: Kurucunun pasaport bilgileri.

 

Üretici kuruluşların tescili için-2000 ABD Doları

Faaliyetleri üretimle alakalı olmayan kuruluşlar için-3000ABD Doları.

 

Bahsi geçen meblağ, Türkmenistan Merkez Bankası’ndaki Bankalararası Döviz Borsası’nın 001070628 No’lu hesabına yatıracaktır. Banka Kodu 390101101’dir. 

 

 

 

 

YABANCI  ÖZEL ŞİRKETİN TÜRKMENİSTAN’DA RESMİ TESCİLİ İÇİN İSTENİLEN BELGELERİN LİSTESİ
(Yabancı özel kişiler)

 

 

 

Bir yabancı özel şirket kurulması vasıtasıyla, Türkmenistan ekonomisine yatırım yapacak olan yabancı Yatırımcı, Türkmenistan Devletbaşkanlığı bünyesindeki “Yabancı Yatırımlar Ajansı” na aşağıda yer alan belgeleri sunacak.

 

1.   Türkmenistan’da şirket kurmak istediğine dair  dilekçe.

2.   Kurulacak özel şirketin Türkmenistan’da faaliyetlerinin amacını açıklayan ve kurucuların onun faaliyet konusundaki gerekli kısa bilgileri de kapsayan yazılı dilekçe. (Rusça ve Türkmence)

3.   Şirketin adını gösteren belge.

4.   Açılış hakkında kurucunun kararı.

5.   Şirketin hukuki adresinin Velayet veya (Aşkabat) Belediye Başkanlığı tarafından tespitini gösteren yazı.

6.   Yabancı şirketinin yöneticisi tarafından onaylanmış Yeni Kurulan Şirketin Ana Savaları - Tüzüğ’ü (2 nüsha, Rusça ve Türkmence).

7.   Üretim yapan (yani, hammade işletmesi, mal ve ürün çıkarılması, inşaat v.b.) kurumlar için, faaliyet alanlarını ve mali kaynaklarını açıklayan, kurucu tarafından onaylanmış İş planı.

8.   Mevcüt düzen uyarınca tanzim edilmiş Vekaletname. (Eğer kayıt için belgeler kurucu tarafından sunulmuyorsa)

9.    Şirketin Türkmenistan yöneticinin Anketi (3x4 ölçekli fotograf)

10.  Yabancı yatırımcının mali statüsü hakkındaki belge-banka referans mektubu (orijinal).

11.  Kurucunun pasaport bilgileri.

12. Şirketin Tüzüğünde beyan edilen kurucu fonunun %50-sinin yatırıldığına dair tastik belgesi.

13.  Tescil tahsil makbuzu.

 

Belgeler yatırımcının devlet dilinde hazırlanmış olup ve  orijinalleri (FAX ile gönderilen kabul edilmez), mühürlenmiş şekilde sunulacak. Belgeler Türkmence ve Rusça’ya  tercümesini  gerçekleştiren makam tarafından çeviri metni tasdik edilecek.

 

 

Üretici kuruluşların tescili için-2000 ABD Doları

Faaliyetleri üretimle alakalı olmayan kuruluşlar için-3000ABD Doları.

 

            Bahsi geçen meblağ, Türkmenistan Merkez Bankası’ndaki Bankalararası Döviz Borsası’nın 001070628 No’lu hesabına yatıracaktır. Banka Kodu 390101101’dir.

 

Türkmenistan Devletbaşkanlığı bünyesindeki “Yabancı Yatırımlar Ajansı” na sunulacak belge kopyaları, mevcut düzen gereğince tasdik edilmelidir.        

  

 

YABANCI  ANONİM ŞİRKETİN

TÜRKMENİSTAN’DA RESMİ TESCİLİ İÇİN İSTENİLEN BELGELERİN

LİSTESİ

 

            Bir anonim şirketin kurulması vasıtasıyla, Türkmenistan ekonomisine yatırım yapacak olan yabancı Yatırımcı, Türkmenistan Devletbaşkanlığı bünyesindeki “Yabancı Yatırımlar Ajansı” na aşağıda yer alan belgeleri sunacak.

 

1.   Türkmenistan’da şirket kurmak istediğine dair  dilekçe.

2.   Kurulacak anonim şirketin Türkmenistan’da faaliyetlerinin amacını açıklayan ve kurucuların onun faaliyet konusundaki gerekli kısa bilgileri de kapsayan yazılı dilekçe. (Rusça ve Türkmence)

3.  Şirketin adını gösteren belge.

4.  Şirketin hukuki adresini, Velayet veya (Aşkabat) Belediye Başkanlığı tarafından tespitini gösteren yazı.

5.  Kurucular tarafından onaylanan Protokol.

6.  Kurucuları toplantısı ile onaylanmış Kurucu Anlaşması (2 nüsha, Rusça ve Türkmence).

7. Yeni kurulan ortaklığın, Kurucular toplantısı Protokolü ile  onaylanmış Tüzüğ’ü (2 nüsha, Rusça ve Türkmence).

8.  Üretim yapan (yani, hammade işletmesi, mal ve ürün çıkarılması, inşaat v.b.) kurumlar için, faaliyet alanlarını ve mali kaynaklarını açıklayan, kurucular tarafından onaylanmış İş planı.

9.  Mevcüt düzen uyarınca tanzim edilmiş Vekaletname. (Eğer kayıt için belgeler kurucu tarafından sunulmuyorsa)

10.Şirketin Türkmenistan’daki yöneticinin Anketi (3x4 ölçekli fotograf)

11.Yabancı şirketin Tüzüğü’nün kopyası. Bahsedilen belge, yurt dışında bulunan Türkmenistan Konsoloslukları veya Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından, mevcüt düzen gereğince tasdik edilmelidir.

12.Yabancı şirketin, ülkesindeki tescil makamları tarafından verilmiş Resmi Tescil Belgesi (orijinal). Bahsedilen belge, yurt dışında bulunan Türkmenistan Konsoloslukları veya Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından, mevcüt düzen gereğince tasdik edilmelidir.

13.Yabancı yatırımcının mali statüsü hakkındaki belge-banka referans mektubu (orijinal).

14.Şirketin tüzüğünde beyan edilen kurucu fonunun %50-sinin yatırıldığına dair tastik belgesi.

15.Tescil tahsil makbuzu. 

 

 

 

ÖZEL KİŞİ KURUCULAR TARAFINDAN SUNULACAK EVRAKLAR
 

 I- Yabancı yatırımcının mali statüsü hakkındaki belge-banka referans mektubu (orijinal).

II-  Kurucunun pasaport bilgileri.

  

 

Üretici kuruluşların tescili için-2000 ABD Doları

Faaliyetleri üretimle alakalı olmayan kuruluşlar için-3000ABD Doları.

 

Bahsi geçen meblağ, Türkmenistan Merkez Bankası’ndaki Bankalararası Döviz Borsası’nın 001070628 No’lu hesabına yatıracaktır. Banka Kodu 390101101’dir.

 

Belgeler yatırımcının devlet dilinde hazırlanmış olup ve orijinalleri (FAX ile gönderilen kabul edilmez), mühürlenmiş şekilde sunulacak. Belgeleri Türkmence ve Rusça’ya  tercümesini  gerçekleştiren makam tarafından çeviri metni tasdik edilecek.

 

Türkmenistan Devletbaşkanlığı bünyesindeki “Yabancı Yatırımlar Ajansı” na sunulacak belge kopyaları, mevcut düzen gereğince tasdik edilmelidir.

 

 

 

TÜRKMENİSTAN’DA YABANCI  TEMSILCILIKLERIN VE ŞUBELERIN AKREDITE SÜRESININ UZATILMASINDA İSTENİLEN BELGELERİN LİSTESİ

 

1. Şirket Genel Merkezi tarafınca yazılmış akredite süresinin uzatılmasına ilişkin dilekçe (bitmesıne en az 1 ay önce).

2. Devlet Tescil Belgesi veya kodların verilmesi hakkındaki mesaj yazısı. (EGRYUL orijinal).

3. Temsilcilik (şube) müdürüne verilmiş vekaletname;

4. Temsilciliğin (şube) Türkmenistan’da 2 sene içerisinde gerçekleştirdiği faaliyet raporu.

5. Bankadan  belge.

6. Akkredite süresini  uzattırmak için ödenmiş tahsil makbuzu (alıcı: Türkmenistan Merkez Bankası Bankalar arası Döviz Borsası 001735028 NO-lu döviz hesabı; Banka kodu 390101101; Vergi kodu 101161002604           1.560 ABD $ ödenecektir);

7. Türkmenistan temsilcinin Anket’i (3x4 ölçekli fotoğraf), pasaport ve emeklilik cüzdanının fotokopileri.

8. Belediye tarafında hukuki adresini onaylayan belge.

9. Kadro Sayısı (Soyadı, ismi, baba adı, pasaport bilgileri, görevi, ikametgah adresi.

10. Vergi daireden belge.

 

 

 DEVLET TESCİL BELGESİNİN UZATILAMASINDA
İSTENİLEN BELGELERİN LİSTESİ 

 

1.  Dilekçe;

2.  EGRYUL Devlet Tescil  Belgesinin orjinali, MWES (Dış Ekonomi  Bakanlığı tarafından  verilmiş belge) ve Tüzüğ’ü (A.Ş. ve LTD şirketi ise Kurucu Anlaşması)

3.  Türkmenistan’da akredite olduğundan bu yana faaliyet raporu.

4.  Türkmenistan temsilcinin Anket’i (3x4 ölçekli fotoğraf),  pasaport ve emeklilik cüzdanının fotokopileri.

5.  Vergi Daireden belge

6.  Belediyenin hukuki adresini onaylayan belge

7.  Kadro Sayısı (Soyadı, ismi, baba adı, pasaport bilgileri, görevi, ikametgah adresi.

8.  Sendika’dan  belge.

9.  Ödeme makbuzu (alıcı: Türkmenistan Merkez Bankası Bankalar arası Döviz Borsası 570802 NO-lu hesabı; Banka kodu 390101101; Vergi kodu 101161002622; EGRYUL tarafınca verilmiş açıklamayı uzatmak için 1.560.000 manat ödenecekt;

10. Kuruluş fonunun yatırıldığını tasdik eden belge;

11. Lisans kopyaları;

 

Türkmenistan Devletbaşkanlığı bünyesindeki “Yabancı Yatırımlar Ajansı” na sunulacak belge kopyaları, mevcut düzen gereğince tasdik edilmelidir.        

 

 

 

ŞIRKETI GÜNCELLEŞTIRMEK İÇIN İSTENİLEN BELGELERİN LİSTESİ
(Yabancı Yatırımlar Ajansın’dan Kayıdını yenilemedik Şirketler İçin)

1. Dilekçe;
2. EGRPO ( Şirketlerin veya İdarelerin  Devlet Sicil Belgesi) ve MWES (Dış Ekonomi  Bakanlığı tarafından  verilmiş belge) ve Tüzük’ün  kopyaları (A.Ş. ve LTD şirketler için – Kuruluş anlaşması);
3. Şirketrin akredite olduğundan bu yana faaliyet raporu. (belirlenmiş formatta hazırlanacak);
4. Şirket temsilcinin Anket’i (3x4 ölçekli fotoğraf ), pasaport ve emeklilik cüzdanının kopyaları.
5. Bankadan  belge;
6. Vergi daireden  belge;
7. Güncelleştirilen  Tüzük, 2 nüsha
8. Belediyenin hukuki adresini onaylayan belge
9. Kadro Sayısı (Soyadı, ismi, baba adı, pasaport bilgileri, görevi, ikametgah adresi.
10. Yeniden kayıt olduğuna dair 750$ ödeme makbuzu. Alıcı: Türkmenistan Merkezi Bankası No-001735028 hesabı; Banka kodu 390101101; Vergi kodu 101161002622;
11. Kurucuların  yeniden kayıda  geçiş  kararı;
12. Lisans kopyaları;

Türkmenistan Devletbaşkanlığı bünyesindeki “Yabancı Yatırımlar Ajansı” na sunulacak belge kopyaları, mevcut düzen gereğince tasdik edilmelidir. 
 

YABANCI  ÖZEL  MAĞAZALAR, RESTORANLAR, TICARET NOKTALARI, LOKANTALAR VE DIĞER BIRIMLERIN TÜRKMENİSTAN’DA RESMİ TESCİLİ İÇİN İSTENİLEN BELGELERİN LİSTESİ

1. Dilekçe;
2. Belediyenin hukuki adresini onaylayan belge
3. Mağaza (restoran ve v.s.) nizamnamesi;
4. Şirketin devlet tescil belgesinin kopyası;
5. Kurucu Anlaşmasının kopyası;
6. Bankadan belge;
7.  Tescil edilecek tesisisin veya kurumun durumu ve donatımları ile ilgili Şehir ticaret daireden belge;
8. Yönetici anketi;
9. Ödeme makbuzu

Tüzel kişiler de anılan  şirket birimlerini açmak isterse, yabancı  şirketin resmi tescili için istenilen belgelerle beraber  Yabancı  Yatırım Ajansı’na sunacak.

Türkmenistan Devletbaşkanlığı bünyesindeki “Yabancı Yatırımlar Ajansı” na sunulacak belge kopyaları, mevcut düzen gereğince tasdik edilmelidir. 

 

YABANCI  ŞUBELERİN TÜRKMENİSTAN’DA RESMİ TESCİLİ İÇİN
İSTENİLEN BELGELERİN  LİSTESİ 


 Türkmenistan’da ŞUBESİNİ açacak olan yabancı Yatırımcı, Türkmenistan Devletbaşkanlığı büyesindeki “Yabancı Yatırımlar Ajansına”, aşağıda yer alan belgeleri sunacaktır.

1. Türkmenistan’da şube açmak istediklerine dair dilekçe.
2.Açılacak subenin Türkmenistan’da faaliyetlerinin amacını açıklayan ve kurucuların onun faaliyet konusundaki gerekli kısa bilgileri de kapsayan yazılı dilekçe. (Rusça ve Türkmence)
3. Türkmenistan’da şube açma kararı.
4. Şubenin hukuki adresinin, Vilayet (Aşkabat) Belediye Başkanlığı tarafından tespitini gösteren yazı.
5.Yabanci  şirketin kurucuları  veya yöneticisi ile onaylanmış şube nizamnamesi. (2 nüsha, Rusça ve Türkmence).
6.Yabancı Yatırım Ajansının yatırım projesi ile ilgili Ekonomik amaca uygunluğu hakkında verdiği rapor–Şube kurmak projesi öncesinden  Yabancı Yatırımlar Ajansına sunulacak.
7. Mevcut düzen uyarınca tanzim edilmiş Vekaletname.
8. Şirket temsilcinin Anket’i (3x4 ölçekli fotoğraf )
9.Yabancı şirketin, Tüzüğü’nün fotokopisi. Bahsedilen belge, yurt dışında bulunan Türkmenistan Konsoloslukları veya Türkmenistan Dış İşleri Bakanlığı tarafından, mevcüt düzen gereğince tasdik edilmelidir.
10.Yabancı şirketin, ülkesindeki tescil makamları tarafından verilmiş  Resmi Tescil Belgesi (orijinal).bahsedilen belge, yurt dışında bulunan Türkmenistan Konsoloslukları veya Türkmenistan Dış İşleri Bakanlığı tarafından, mevcüt düzen gereğince tasdik edilmelidir.
11.Yabancı yatırımcının mali statüsü hakkındaki belge-banka referans mektubu(orijinal).
12. Devlet tescil makbuzu

Belgelerin, yatırımcı tarafından devlet dilinde hazırlanmış olması gerekmekte olup ve orijinalleri (FAX ile gönderilen kabul edilmez), mühürlenmiş şekilde sunulacak. Belgeler,Türkmence ve Rusça’ya  tercümesini  gerçekleştiren makam tarafından  tasdik edilmesi gerekir.

Yabancı şirketlerin şubelerinin, Türkmenistan’ın mevcut mevzuatı gereğince, iki yıllık müddet için açılıp daha sonra bu süreyi uzatma hakkına sahiplerdir.
Yabancı şirketlerin şubelerinin tescili için -3000 ABD Doları, tescil süresini uzatılması için ise 1500 ABD Doları ödenmelidir.
Bahsi geçen meblağ, Türkmenistan Merkez Bankası’ndaki Bankalararası Döviz Borsası’nın 001070628 No’lu hesabına yatıracaktır. Banka Kodu 390101101’dir.
Türkmenistan Devletbaşkanlığı bünyesindeki “Yabancı Yatırımlar Ajansına” sunulacak belge kopyaları, mevcut düzen gereğince tasdik edilmelidir


YABANCI  TEMSİLCİLİKLERİN TÜRKMENİSTAN’DA RESMİ TESCİLİ İÇİN
İSTENİLEN BELGELERİN LİSTESİ

Türkmenistan’da temsilciliğini açacak olan yabancı Yatırımcı, Türkmenistan Devletbaşkanlığı bünyesindeki “Yabancı Yatırımlar Ajansına”, aşağıda yer alan belgeleri sunacak.

1. Türkmenistan’da temsilcilik açmak istediklerine dair dilekçe.
2. Açılacak temsilciklerin Türkmenistan’da faaliyetlerinin amacını açıklayan ve kurucuların onun faaliyet konusundaki gerekli kısa bilgileri de kapsayan yazılı dilekçe. (Rusça ve Türkmence)
3. Temsilciliğin hukuki adresinin, Vilayet (Aşkabat) Belediye Başkanlığı tarafından tespitini gösteren yazı.
4. Yabanci  şirketin kurucuları  veya yöneticisi ile onaylanmış temsilcilik nizamnamesi. (2 nüsha, rusça ve türkmençe).
5. Mevcut düzen uyarınca tanzim edilmiş Vekaletname
6. Şirket temsilcinin Anket’i (3x4 ölçekli fotoğraf )
7. Yabancı şirketin, Tüzüğü’nün fotokopisi. Bahsedilen belge, yurt dışında bulunan Türkmenistan Konsoloslukları veya Türkmenistan Dış İşleri Bakanlığı tarafından, mevcüt düzen gereğince tasdik edilmelidir.
8. Yabancı şirketin, ülkesindeki tescil makamları tarafından verilmiş  Resmi Tescil Belgesi (orijinal). Bahsedilen belge, yurt dışında bulunan Türkmenistan Konsoloslukları veya Türkmenistan Dış İşleri Bakanlığı tarafından, mevcüt düzen gereğince tasdik edilmelidir.
9. Yabancı yatırımcının mali statüsü hakkındaki belge-banka referans mektubu(orijinal).
10. Devlet tescil makbuzu


Belgelerin, yatırımcı tarafından devlet dilinde hazırlanmış olması gerekmekte olup ve orijinalleri (FAX ile gönderilen kabul edilmez), mühürlenmiş şekilde sunulacak. Belgeler,Türkmence ve Rusça’ya  tercümesini  gerçekleştiren makam tarafından  tasdik edilmesi gerekir.
Yabancı şirketlerin temsilcilikleri, Türkmenistan’ın mevcut mevzuatı gereğince, iki yıllık müddet için açılıp daha sonra bu süreyi uzatma hakkına sahioperdir.
Yabancı şirketler temsilciliklerinin tescili için -3000 ABD Doları, tescil süresini uzatılması için ise 1500 ABD Doları ödenmelidir.

Bahsi geçen meblağ, Türkmenistan Merkez Bankası’ndaki Bankalararası Döviz Borsası’nın 001070628 No’lu hesabına yatıracaktır. Banka Kodu 390101101’dir.
Türkmenistan Devletbaşkanlığı bünyesindeki “Yabancı Yatırımlar Ajansına” sunulacak belge kopyaları, mevcut düzen gereğince tasdik edilmelidir.

 

YABANCI  ŞİRKETİN KURUCU  BELGELERİNDE YAPILAN  DEĞİŞİKLERİN TÜRKMENİSTAN’DA RESMİ TESCİLİ İÇİN İSTENİLEN BELGELERİN LİSTESİ

1. Dilekçe;
2. Şirketin kayıt belgesi, devlet sicili (EGRYUL), Tüzüğ’ü ve Kurucu Anlaşması;
3. Kurucular toplantısının protokolü;
4. Kurucular tarafından onaylanmış kurucu anlaşması. (2 nüsha Rusça ve Türkmence)
5. Kurucular tarafından onaylanmış Tüzüğü. (2 nüsha Rusça ve Türkmence)
6. Şirketin Türkmenistan’daki yöneticinin Anket’i (3x4 ölçekli fotoğraf), pasaport  fotokopisi.
7. Yürürlükteki lisansları.
8.  Bankadan ve Vergi daireden belge;
9. Şirketin gerçekleştirdiği faaliyet raporu;
10. Kadro Sayısı (Soyadı, ismi, baba adı, pasaport bilgileri, görevi, ikametgah adresi.
11. Sendika’dan belge;
12. Belediye tarafından şirketin hukuki adresini onaylayan belge.
13. Şirketin Tüzüğü’nde beyan edilen kurucu fonunun %50-sinin yatırıldığına dair belge;
14. Yeniden kayıta alındığını gösterir tahsil makbuzu, 750 ABD $ ödenecek.
15. Devir teslim tutanağı;
16. Kurucular tarafından dilekçe.

Yabancı Özel  Tarafından İstenilen Belgeler:

1. Yabancı özel yatırımcının mali statüsü hakkındaki belge-banka referans mektubu(orijinal).
2. Yabancı özel yatırımcının pasaport bilgileri.

Yabancı Tüzel Tarafından İstenilen Belgeler:
 
1.  Yabancı tüzel yatırımcının, Tüzüğü’nün fotokopisi. Bahsedilen belge, yurt dışında bulunan Türkmenistan Konsoloslukları veya Türkmenistan Dış İşleri Bakanlığı tarafından, mevcüt düzen gereğince tasdik edilmelidir.
2.  Yabancı tüzel yatırımcının, ülkesindeki tescil makamları tarafından verilmiş  Resmi Sicil Belgesi (orijinal). Bahsedilen belge, yurt dışında bulunan Türkmenistan Konsoloslukları veya Türkmenistan Dış İşleri Bakanlığı tarafından, mevcüt düzen gereğince tasdik edilmelidir.
3.  Yabancı tüzel yatırımcının mali statüsü hakkındaki belge-banka referans mektubu(orijinal).


YABANCI  TEMSİLCİLİKLERİN VE ŞUBELERİN KURUCU BELGELERİNDE YAPILAN  DEĞİŞİKLERİN TÜRKMENİSTAN’DA RESMİ TESCİLİ İÇİN İSTENİLEN BELGELERİN LİSTESİ


1. Dilekçe;
2. Şirketin kayıt belgesi, devlet sicili (EGRYUL), Tüzüğ’ü ve Kurucu Anlaşması; (Temsilcilikler Ve Şubeler İçin)
3. Temsilcinin Anket’i, pasaport ve  emeklilik kitapçığının fotokopiler.
4.  Bankadan ve  Vergi daireden belge.
5. Kurucular veya kurucu tarafından onaylanmış kurucular toplantısının protokolü;
6. Tüzüğe ve kurucu anlaşmasına ilaveler ve değişikler (Nizamnameleri Temsilcilik ve şubeler için)
7. Belediye tarafından temsilciliğin hukuki adresini onaylayan belge.
8.  Kadro Sayısı (Soyadı, ismi, baba adı, pasaport bilgileri, görevi, ikametgah adresi.
9. Sendika’dan belge;
10. Yeniden kayıta alındığını gösterir tahsil makbuzu (alıcı: Türkmenistan Merkez Bankası Bankalar arası Döviz Borsası 572101 NO-lu hesabı; Banka kodu 390101101; Vergi kodu 101161002604   25 000 manat ödenecektir);
11. Türkmenistan”da temsilciliğin akkredite olduğundan bu yana yaptığı gerçekleştirdiği faaliyet raporu.(belirlenmiş formtta hazırlanacak.)
 

ŞİRKETLERİN VEYA İDARELERİN DEVLET TESCİLİNDEN ÇIKARILMASI
İÇİN İSTENİLEN BELGELERİN LİSTESİ


1. Kurucular (kurucu) tarafından yazılmış dilekçe.
2. Kurucular tarafından onaylanmış ilga  protokolü.
3. Devlet Sicil Belgesi, Türkmenistan Dış ekonomi ilişkiler katılımcısı belgesi, Nizamname, Tüzükğün örijinalleri (A.Ş. ve Ltd.  şirketler için Kurucu Anlaşması)
4. İlga kararı
5. İlga bilançosu
6. Basında yayınladığı tasdikname
7. Vergi daireden belge (bütçeye borcu bulunmadığı hk.)
8. Bankaya  ve üçüncü şahıslara borcu olmadığına dair   belge
9. Vergi Daireden ilga kararı
10. Mali teftiş.


YABANCI  DÖNER SERMAYELİ ŞİRKETİN
TÜRKMENİSTAN’DA RESMİ TESCİLİ İÇİN İSTENİLEN BELGELERİN LİSTESİ

Bir döner sermayeli  şirketin kurulabilmesi için , Türkmenistan ekonomisine yatırım yapacak olan yabancı Yatırımcı, Türkmenistan Devletbaşkanlığı bünyesindeki “Yabancı Yatırımlar Ajansı” na aşağıda yer alan belgeleri sunacak.

1. Türkmenistan’da şirket kurmak istediğine dair  dilekçe.
2. Açılacak döner sermayeli şirketin Türkmenistan’da faaliyetlerinin amacını açıklayan ve kurucuların  onun faaliyet konusundaki gerekli kısa bilgileri de kapsayan yazılı dilekçe. (Rusça ve Türkmence)
3. Şirketin adını gösteren belge.
4. Şirketin hukuki adresini, Velayet veya (Aşkabat) Belediye Başkanlığı tarafından tespitini gösteren yazı.
5. Kurucular tarafından onaylanan Protokol.
6. Kurucuları toplantısı Protokolü ile onaylanmış Kurucu Anlaşması (2 nüsha, Rusça ve Türkmence).
7. Kurucular toplantısı ile  onaylanmış Tüzüğ’ü (2 nüsha, Rusça ve Türkmence).
8. Üretim yapan (yani, hammade işletmesi, mal ve ürün çıkarılması, inşaat v.b.) kurumlar için, faaliyet alanlarını ve mali kaynaklarını açıklayan, kurucular tarafından onaylanmış İş planı.
9. Mevcüt düzen uyarınca tanzim edilmiş Vekaletname.
10. Şirketin Türkmenistan  yöneticinin Anketi (3x4 ölçekli fotograf)
11. Yabancı şirketin Tüzüğü’nün kopyası. Bahsedilen belge, yurt dışında bulunan Türkmenistan Konsoloslukları veya Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından, mevcüt düzen gereğince tasdik edilmelidir.
12. Yabancı yatırımcının, ülkesindeki tescil makamları tarafından verilmiş Resmi Sicil Belgesi (orijinal). Bahsedilen belge, yurt dışında bulunan Türkmenistan Konsoloslukları veya Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından, mevcüt düzen gereğince tasdik edilmelidir.
13. Yabancı yatırımcının mali statüsü hakkındaki belge-banka referans mektubu (orijinal).
14. Şirketin tüzüğünde beyan edilen kurucu fonunun %50-sinin yatırıldığına dair tastik belgesi.
15. Tescil tahsil makbuzu.

ÖZEL KİŞİ KURUCULAR TARAFINDAN SUNULACAK EVRAKLAR

I- Yabancı yatırımcının mali statüsü hakkındaki belge-banka referans mektubu (orijinal).
II- Kurucunun pasaport bilgileri.

Üretici kuruluşların tescili için-2000 ABD Doları
Faaliyetleri üretimle alakalı olmayan kuruluşlar için-3000ABD Doları.

Bahsi geçen meblağ, Türkmenistan Merkez Bankası’ndaki Bankalararası Döviz Borsası’nın 001070628 No’lu hesabına yatıracaktır. Banka Kodu 390101101’dir.

Belgelerin, yatırımcı tarafından devlet dilinde hazırlanmış olması gerekmekte olup ve orijinalleri (FAX ile gönderilen kabul edilmez), mühürlenmiş şekilde sunulacak. Belgeler,Türkmence ve Rusça’ya  tercümesini  gerçekleştiren makam tarafından  tasdik edilmesi gerekir.

Türkmenistan Devletbaşkanlığı bünyesindeki “Yabancı Yatırımlar Ajansına” sunulacak belge kopyaları, mevcut düzen gereğince tasdik edilmelidir.

 
Dış Ekonomi - Ticaret
 
cupidkreasyon.com

gelinlik abiye nışanlık ihracatı
(0 Gelen 862 Giden)

Ihlamur Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 578 Giden)

Papatya Bitki Evi Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 323 Giden)

Senin linkin burada olsun mu?
O zaman buraya kaydını yaptır:
=> Kayda git
Reklam
 
 
Bugün 7 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=