VİZE VE GÜMRÜK

VİZE VE GÜMRÜK

VİZE

Kazakistan, ülkede seyahat edebilmeniz için sizden vize talep ediyor. Eğer transit geçiş yapıyorsanız, Rus vizesi kabul ediliyor. Yapılan transit geçişlerde Kazakistan’da kalma süresi 3 gündür. Diğer bütün durumlar için mutlaka Kazakistan vizesi alınması zorunludur. Alınacak vizenin tutarı, amacına göre 80 ile 500 Usd. arasında değişmektedir. Vize işlemleri yaklaşık iki hafta sürmektdir. Yeni başlatılan uygulama çerçevesinde Almati ve Astana havalimanlarından vize tedarik edebilirsiniz. Vize başvurusu için yanınızda bulunması gereken evraklar; Kazakistan’da sizi davet eden kişi yada kuruluş tarafından gönderilmiş davetiye mektubu, negatif (-) HIV test raporu, 3 adet pasaport için fotoğraf ve tam olarak doldurulmuş vize başvuru formu. Konsolosluğa gitmeden önce lütfen birkez daha evraklarınızın tam olduğunu kontrol ediniz. Kazakistan elçiliği bulunmayan ülkelerde Rusya konsolosluğundan işlem yaptırabilirsiniz. Kazakistan’a yaptığınız ziyaret, aldığınız vize türüne uygun olmalıdır. Öğrenci, akraba ziyaretleri için alınan özel vize veya turist vizesi ile giriş yaptıysanız Kazakistan Cumhuriyeti içerisinde çalışmanız mümkün değildir. Ülkeye giriş yaptığınız ilk 3 gün içerisinde ikamet ettiğiniz yeri Dış İşleri Bakanlığında pasaportunuza kaydettirmeniz gerekmektedir. Kazakistan sınırları içerisinde bulunan yabancıların pasapotlarını sürekli olarak, yapılacak kontroller için yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Kazakistan Cumhuriyeti hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında yapılan ikili anlaşma gereğince, her iki ülke vatandaşları, beraberlerinde girecekleri ülkeden gönderilmiş davetiye olduğu halde ilgili ülke sınırlarını geçtikten sonra 3 gün içerisinde Avir veya polis müdürlüklerine müracat ettikleri taktirde, ikamet edecekleri adresi bildirmeleri şartı ile 30 gün süreyle o ülke sınırları içerisinde bulunma hakkına sahiptirler.

 

GÖÇ DENETİMİNİ GÜÇLENDİRME HUSUSUNDA ALINAN BAZI ÖNLEMLER

 

Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Kararı 13.Mart 2003 N241 13.12. 1997.tarihli Kazakistan Cumhuriyeti “Göç Kanununun” 21.maddesi gereği Kazakistan Cumhuriyeti ’ne yabancı uyruklu vatandaşların giriş yapması ve gelmesini denetleme amaçla alınan Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Kararı: Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin 28.01.2000 tarihli N136 “Yabancı uyruklu vatandaşların Kazakistan Cumhuriyeti’ne gelişlerini hukuki yönden düzenlemenin bazı meseleleri” Kararına (Kazakistan Cumhuriyeti, 2000, N4, 55.Madde; N 27, 320. Madde) aşağıda belirtilen değişiklikler ve tamamlamalar getirildi: Kazakistan Cumhuriyeti’ne yabancı uyruklu vatandaşların giriş ve çıkış yapma kuralları bu kararla onaylansın:

11-1. işaretli fıkrasına aşağıda belirtilen içerikte tamamlama yapılsın. “11-1. Kazakistan Cumhuriyeti ’ne giriş yapan her 16 yaşını doldurmuş kişiye Göç Kartı verilir. Göç Kartı Kazakistan Cumhuriyeti’nden çıkış yapıldığında geri iade edilir. Göç kartı verilmeyecek kişiler: Kimlikleri Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri ve temsilciliklerinde kayıtlı olan kişiler; Kazakistan Cumhuriyeti vizeleri olan kişiler; Hava, deniz gemileri ekipleri; refrejeratör, lokomotif tren ekibi personeli ve tren yolu ile nakledilen yüklere klavuzluk yapan kişiler; Kazakistan Cumhuriyeti sınırı ile geçen transit tren yolcuları; Uluslararası oto nakliyatı yapan araç şoförleri, Göç Kartının verilme usulü Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti yetkili organı tarafından belirlenir.”

 

13.işaretli fıkrası aşağıdaki şekilde redakte edilsin:“13. Kazakistan Cumhuriyeti’ne geçici süre için gelen yabancı uyruklu vatandaşlar beş takvimi gün içerisinde devamlı veya geçici ikamet adresinde kayıt yaptırmalıdır. Yabancı uyruklu vatandaşların kaydı kimlik esasında gerçekleşecektir.”,

15. işaretli fıkra aşağıdaki şekilde redakte edilsin: “15. Kayıt süresi yabancı uyruklu vatandaşın pasaport ve vize süresini aşmayacak süre içinde yapılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

Kazakistan Cumhuriyeti’ ne gelen Kazakistan Cumhuriyeti giriş ve gelmenin vizesiz tertibi hakkında uluslararası antlaşma yapan ülkeden gelen yabancı uyruklu vatandaşlar için 90 günü aşmayacak süre için kayıt yapılır. Daha sonra bu süre uzatılabilir. Yabancı uyruklu vatandaşları çalıştırma kanununa göre izni olan yabancı uyruklu vatandaşların kaydı, bu izin süresi için yapılır. Kazakistan Cumhuriyeti eğitim dairelerinde eğitim gören yabancı uyruklu vatandaş kaydı bir okul yıl dönümü için yapılır. Yabancı uyruklu vatandaş pasaport kaydından Kazakistan Cumhuriyeti ’nde onaylanan Kazakistan Cumhuriyeti yasaları ve uluslararası antlaşmalar ile muaf tutulabilir”, “23. Kazakistan Cumhuriyeti ’nde devamlı yaşama izni şu kişilere redd edilebilir. Yasa dışı göçmenlere ve kendi ülkelerinde suç işlemeden dolayı arananlar; Ceza evine girmeden önce Kazakistan Cumhuriyeti dışında ikamet eden, ceza evlerinden çıkanlar; İnsanlığa karşı suç işleyenler; Oralmanlar (Kazakistan dışındaki kazaklar) dışında, Kazakistan Cumhuriyeti hükümeti belirleyen tertiple, Kazakistan Cumhuriyeti‘ne gelen dönem arasında kendini geçindiremeyecek durumda olanlar; Kazakistan Cumhuriyeti sağlık organı ve yetkili oragnının sonuç bildirileri esasında, Kazakistan Cumhuriyeti sınırında bulaştırıcı hastalık nedeni olanlar; Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti belirleyen tertiple yetkili organın, İç İşler organı ve Milli Güvenlik Komitesi kararı esasında yabancı uyruklu ve uyruğu olamayan vatandaşlarla ilgili hukuki kuralları ihlal edenler; Yaşama izni ve uyruğu olmayan kişilere kimlik reddi Kazakistan Cumhuriyeti yasaları tertibine göre şikayet edilebilir.”, 36. fıkranın birinci satırına aşağıda belirtilen içerikte ek yapılsın: “O içerik İç işler organı özel bölümlerinde Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşları için belirlenen içerik tertibinde gerçekleşir” İçişleri Bakanlığı, Milli Güvenlik Komitesi (ile birlikte), Gümrük Kontrol Ajentası, Kazakistan Cumhuriyeti Transport ve İletişim Bakanlığı Kazakistan Cumhuriyeti yasalar belirleyen tertiple 1.05 2003 tarihine kadar, aynı göç kartı verme kurallarını hazırlasın ve onların işlemi için gümrük sınırı göç kartının işlenmesinde Milli Güvenliği sınır hizmeti askerleri ve onlar olmadığı durumlarda Kazakistan Cumhuriyeti gümrük kontrolü ajentası memurları görevlendirilsin. Kazakistan Cumhuriyeti Transport ve İletişim Bakanlığı göç kartı formunu yolcu aracı ile yolda bulunan yabancı uyruklu vatandaşlara zamanında Kazakistan Cumhuriyeti sınırının kontrol noktasına gelinceye kadar ulaştırılmasını sağlasın. Kazakistan Cumhuriyeti Transport ve İletişim Bakanlığı Dış İşler Bakanlığı ile birlikte belirlenen tertipte Rusya Federasyonu Yol Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti kontrol organını Rusya demir yol müdürlüğüne bağlı demir yollara gümrük kontrolü için kontrol noktaları ve yolcu ve yük durağı yerleştirilsin. Transport ve İletişim Bakanlığı İç İşler Bakanlığı, Milli Güvenlik Komitesi (ile birlikte), Gümrük Kontrolü Ajentası göç kontrolünde müdürlük sistemini, özellikle ”TAİS” ve” BERKUT” sistemini kullanmayı sağlasın.

Kazakistan Cumhuriyeti BaşBakanı İ. Tasmaganbetov.

 

 

GÜMRÜK

Kazakistan’a giriş esnasında sizden iki adet form istenir. Bu formlar genellikle doldurmanız için uçakta sizlere dağıtılır. Giriş ve çıkış olmak üzere 2 parça olan bu form pasaport kontrolüne geçmeden doldurulmalıdır. Formun giriş bölümünü pasaport görevlilerine teslim edip diğer parçasını çıkış yapana kadar muhafaza etmeniz gerekmektedir. Bu form içerisinde; pasaport bilgileriniz, deklare edeceğiniz eşyaların listesi, ziynet eşyalarınızın listesi ve üzerinizde bulunan döviz miktarı vs. hakkında bilgiler sorulmaktadır. Pasaport kontrolü esnasında bu iki form kontrol edilerek damgalanır. Ülkeden çıkmada evvel, aynı formdan bir adet daha düzenlemeniz gerekmektedir. Çıkış esnasında, tekrar gümrük görevlileri tarafından doldurduğunuz form, girişteki form ile karşılaştırılacaktır. Beraberinizde getirdiğiniz ziynet eşyalarının ülke içerisinde satımı ve belge üzerinde bulunan miktardan daha fazla döviz ile yurt dışına çıkmanız yasaktır. Yurt dışına çıkarken yanınızda taşıyabileceğiniz maksimum miktar 3.000 Usd’dir.

  

İş Seyehati

vize

B. Seyahat Tavsiyeleri, Vizeler ve Registre

 

Yabancı uyruklu vatandaşlar ve vatandaşlığı olmayan kişilerin Kazakistan Cumnuriyeti’ne giriş yapması için, uluslararası sözleşmelerde başka türlü belirtilmedi ise, viza almaları gereklidir. KC. Vizesi pasaporta veya KC’de tanınan kimliğe yapıştırılır ve KC. Giriş - çıkış, çıkış-giriş  veya KC. sınırlarından transit olarak geçmesi hakkını verir.

1.KC’İne giriş-çıkış, çıkış- giriş   vizeleri  ve vize süresinin uzatılması uluslararası kurumlarına, yabancı ülke temsilciliklerine, KC. Dış İşler Bakanlığı Astana’daki Konsolosluk Departmanına ve Konsolosluğun Almati temsilciliğine  hukuki kurallara göre işlem gören yazılı başvuru esasında verilir.

Yabancı uyruklu vatandaşları turist olarak veya iş amacıyla davet eden resmi olmayan kurumlar, yerel İl İç İşleri Bakanlığı Göç hizmetleri polis kurumlarının  onayın aldıktan sonra KC.DİB Konsolosluk Hizmet Departmanına yazılı şekilde başvuruda bulunur.(Astana ve Almatı sakinleri için İL ve Şehir Göç Polisi İç İşler Müdürlüğü Astana ve Almatı şehirlerindedir)

Avustralya, Avusturya, Andorra, Arjantin, Belçika, Bulgaristan, Brezilya, Vatikan, İngiltere, Macaristan, Yunanistan, Danimarka, Israil, Irlanda, Izlanda, Italya, Kanada, Güney Kıbrıs, Kore Cumhuriyeti, Kosta-Rika, Küba, Latvia, Litvanya, Liechtenstein, Lüksemburg, Malta, Meksika, Monako, Nauru, the Hollanda, Yeni Zellanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San-Marino, Singapur, Slovakya, Slovenya, ABD, Türkiye, Uruguay, Çekoslovakya, Şili, İsviçre, İsveç, Finlandiya, Fransa, Almanya, Estonya, Güney Afrika, Jamaika, Japonya vatandaşları için iş veya turist olarak geldiklerinde İç İşleri organlarının iznini gerektirmiyor, davet eden kurumların daveti  doğrudan KC. DİB. Konsolosluğuna sunulması yeterli. (Astana, Almatı)

Özel işleri için Kazakistan Cumhuriyeti ’ne giriş yapan yabancı uyruklu vatandaşlar için vize, Kazakistan Cumhuriyeti  İç İşler organlarınca verilir.

2. Kazakistan Cumhuriyeti  vizesini almak için yabancı uyruklu vatandaşlar geldiği ülkenin Kazakistan Cumhuriyeti ’nde bulunan  diplomatik/ konsolosluk kurumlarına pasaport(veya uluslararası geçerli evrak), Konsolosluk Hizmetler Departmanının yazısının kopyası veya vize numurası belirtilen davetiye (KC. İç İşler organlarınca işlem gören özel davetin orijinali ile ), doldurulmuş vize anketi ve resim ile  başvurmalıdır. Pasaport’un geçerlilik süresi, vizenin bitim süresinden en az üç ay daha uzun olmalıdır. Gerekli olan başka evraklar konsul tarafından başvuru yerinde belirlenir.

3. Kazakistan Cumhuriyeti ’ne Kazakistan Cumhuriyeti  vatandaşları olan eşleri, çocukları veya velileri ile giriş yapacaksa, vize yukarıda belirtilen akrabalarının dilekçesi üzerine 1 yılda 2 kereden fazla olmamak suretiyle 1 ay süre için  yapılır. Bu sınırlama Kazakistan vatandaşı - ana babaları ile birlikte gelen rüşt yaşını doldurmayan yabancı uyruklu vatandaşlara uygulanılmaz.

4. Yakın akrabalarının hastalanması ve vefat etmesi durumlarında  vize alma işlemi Kazakistan Cumhuriyeti’nden alınan doktor onaylı telgraf esasında yapılır.

5. Kazakistan kökenli yavancı vatandaşlar için resmi olmayan vize akrabalarına, yakınlarının mezarlarına ziyaret amaçla doğrudan kendi başvuruları ve Pasaportlarında Kazakistan Cumhuriyeti ’nde doğduğunu yazıldığında veya yakınının Kazakistan Cumhuriyeti ’de mezarı bulunduğuna dair evrakın kopyası veya Kazakistan vatandaşlığından çıktığı hakkında belge esasında (turfirmalrının aracığı olmadan) yapılacak.

6.Tarihi vatanlarına ziyaret etmelerini sağlamak için, “yurt dışındaki kazaklara sosyal-ekonomik kolaylık sağlayan kimlikleri” olanlar yılda iki kere üç aydan, kendi başvuruları esasında vize alabilecektir.

KC.’ne gelmek için 3,4,5,6, maddelerinde belirtilen yabancı uyruklu vatandaşlar için davetiye istenmiyecektir.

7.Kazakistan Cumhuriyeti  Diplomatik vizeleri diplomatik pasaportu olanlara ve diplomatik vize verilmesi öngörülen durumlarda. Konsolosluğa tahsis edilmeden yapılır.

8.KC. İş vizesi yabancı diplomatik ve uluslararası kurumların ve temsilciliklerin diplomatik sınıfa girmeyen personeline ve yabancı uyruklu vatandaşlar ve vatandaşlığı olmayan Kazakistan Cumhuriyeti  resmi ve tüzel kişileri daveti ile çalışmak için gelenlere verilir.

9.Yatırım vizesi yatırımcılara, Kazakistan piyasasında çalışan ve gerçek iş projeleri olan büyük yabancı şirketler yöneticilerine ve yönetici ekiplerine verilir.

10.Kazakistan Cumhuriyeti  “çalıştırma” sınıfı vizesi için esas evraklar dışında işverenin yabancı işçi çalıştırma izni ve işverenle yapılan sözleşme olmalıdır.(eğer KC. Ve  uluslararası sözleşmesinde  başka türlü belirtilmedi ise)

11.Kazakistan Cumhuriyeti ’ne iş amaçla gelen(İş sözleşmesini yapmak için, sempozyum, piyasa araştırması) yabancı uyruklu vatandaş ve vatandaşlığı olmayan kişilere,  Kazakistan Cumhuriyeti ’nde kaydedilen resmi olmayan tüzel kişilerin ricası  esasında Kazakistan Cumhuriyeti  iş vizesi verilir.

12.Kazakistan Cumhuriyeti  turist vizesi için Kazakistan Cumhuriyeti  turistlik faaliyeti gerçekleştirmeye lisansı olan tur firmaların kabul ettiklerine dair onayı olmalıdır.

2 maddede belirtilen ülkelerin vatandaşlarına tur firmaların DİB Konsolosluk Hizmet Departmanına ricası ile, turist vizesi KC. DİB Astana, Almati, Atrau, Oral ve Oskemen hava alanlarında bulunan konsolosluk noktalarından verilebilir.  

               

13.Eğitim vizesi İç işler organlarının (Göç polis müdürlüğü)  eğitim kurumlarının ricası esasında verilen izni esasında, ülkeye geliş nedeni vizede gödterilen amaca uygun olma şartıyla, verilir.

14.Kazakistan Cumhuriyeti ’ne tedavi ve benzer durumlar için gelen yabancı uyruklu vatandaşlar veya vatandaşlığı olmayan kişilere davet niteliğinine uygun kurumların verdiği onayı esasında tedavi  vizesi verilir.

15.Kazakistan Cumhuriyeti ’nde “oturma vizesi” gerekli evraklar  ve hukuki kurallar esasında verilir.

16.Kazakistan Cumhuriyeti  transit vizesi ülkeye giriş yapmak için gerekli evraklar (vize) ve Kazakistan’dan transit edecek tarihi gösterilen yolcu bileti,  bu süre geldiğinden 5 günden fazla olmamalıdır.

 

3,4,5,6,ve 9 maddede belirtilen kişilerin pasaport kaydı vize verildiği vakitte yapılır. Bunun için iç işler organlarına kaydolunması istenmiyecektir.

 

Vize Süresinin Uzatılması işlemleri  DİB. Konsolosluk Hizmet departmanlarında  ve  İç İşler Bakanlığı göç polisi müdürlüklerinde, il ve şehir iç işler müdürlüklerinde ve Astana ve Almati şehrinin ilgili kurumlarında yapılacaktır. 

 

Türlü sebeplerden dolayı vize alınan yer değiştiğinde ,yabancı uyruklu vatandaşın başvurusu esasında KC. DİB. Yabancı kurumlarında verilecektir.

 

Evrakların işlemine ve vize verilmesine  konsolosluk hizmet için ödeme miktarı onaylanan konsolosluk hasılata  ve yapılan  masraflara göre belirlenir.ABD doları şeklinde veya yabancı kurum akkredite eden döviz şeklinde karşılıklı anlaşma esasında alınır.

 

KC. DİB. Yabancı kurumlarında konsolosluk hasılatının ile en az ve en yüksek sınırları haddi 29.12.2001 tarihli N1751 numaralı, KC.Hükümeti Kararı ile belirlenen  tariflerine göre alınır.

 

Kazakistan Cumhuriyeti  bir defalık giriş(çıkış) vizesi veya onun süresinin 3 aya kadar uzatılması 10-30 dolar olabilir.

 

Bir defalık KC.’ne giriş-çıkış veya çıkış-giriş vizesi veya onun 3 aya kadar uzatılması- 20-60 dolar;

İki defa KC’ne giriş-çıkış veya çıkış-giriş vizesi  veya onun 3 aya kadar uzatılması-30-90 dolar;

 

Üç defa KC’ne giriş-çıkış veya çıkış-giriş vizesi  veya onun 3 aya kadar uzatılması-35-105 dolar;

 

Çok defalık vize veya onun süresinin

1 yıla kadar uzatılması 100-200 dolar

2 yıla kadar uzatılması 200-400 dolar

bir defalık turist vizesi  30 güne kadar 20-40 dolar;

iki defalık türist vizesi 60 güne kadar 30-60 dolar;

transit vize 10-30 dolar;

 

KC.’deki yabancı kurumlara KC.DİB yabancı kişileri davet etmek için vize alma işlemlerinin kuralları

KC. DİB’ndan Kazakistan’a gelen yabancı ülke vatandaşları  vize alması için, davet eden kurum KC.DİB Konsolosluk hizmetleri departmanına şu evrakları sunar:

1. (Form N1) şeklinde  yapılan  davetiye-yazı.

2. Konsolosluk hizmet için ödeme yapıldığına dair makbuz (bütçe kurumlarından istenmiyecek)

3.KC. DİB Konsolosluk Hizmet Departmanına ilk defa başvuran kurumlar, tüzüğün noter tasdikli kopyasını, KC. Adalet bakanlığına kaydolduğuna dair belge, stat kart, ( turist davet ettiği durumda turist faaliyeti yapabilmesi için verilen lisans ), şehir dışında bulunan kurumlar yukarıda belirtilen evrakları posta aracığıyla aşağıda belirtilen adrese gönderecekler:

473000, Astana. SOK:Beybitşilik, 10 DİB. Konsolosluk Hizmetler Departmanı, Pasaport,vize bölümü, vize işlemler bölümü.

г.Астана, ул. Бейбитшилик,10, Департамент консульской службы МИД РК, Паспортно-визовой отдел, сектор визовой поддержки.

Veya.

480091, Almatı. Sok. Ayteke bı, 65, KC. DİB: Konsolosluk Hizmetler Departmanı.

г. Алматы, ул. Айтеке би, 65, Департамент консульской службы МИД РК.

 

Davetiye-yazı 3 adet olarak yapılır. Bir adet KC. DİB. Konsolosluk Hizmetler Departmanına teslim edilir, ikinci adet davet edilen şahsa gönderilir (mektup, faks, posta vs.), üçüncüsü davet eden kurumda bulunacaktır.

Konsolosluk Hizmet 3-5 gün içerisinde alınan dilekçeleri işleme koyacak ve KC. DİB. Yabancı kurumlarına vize verilmesi hakkında karar gönderildikten sonra , davet eden kurum yabancı uyruklu kişiye Kazakistan vizesi için başvurabileceğini  bildirir.

Vize almak için kabul günleri ve saatleri: pazartesi, salı, perçembe, cuma. 09 –12 –ye kadar.

Astana şehrinde: Sok. Beybitçilik 10, KC: DİB. Konsolosluk Hizmetler Departmanı;oda  N 118 A, tel: (31 72) 32 71 45, faks (31 72) 32 75 92;

Almatı: Sok. Ayteke bı, 65, KC. DİB. Konsolosluk Hizmetler Departmanı; tel: (3272)620076, faks (3272)624045

 

 (Her davet edilen yabancı uyruklu kişi için) ödeme, yapılan masraflar için (bir defalık vize için –660 tenge, iki defalık ve ondan da fazlası için –1055 tenge)

 

 

şu hesaba  gönderilir.

 

Teslim alan

РГП на праве хозяйственного ведения
"ХОЗУ МИД РК"

Teslim alan Banka

р/с 000609733
РНН 620300004058
ОАО КАЗКОММЕРЦБАНК
МФО 195301716 КБЕ 16
Код наз-ния платежа 868

 

 

 

 

Her bir yabancı uyruklu kişi için konsolosluk hasılat (bir defalık vize için –155 tenge, iki veya ondan fazla vize için –388 tenge) aşağıda belirtilen hesaba gönderilir. 

Teslim alan

KC. Gelir Bakanlığı

р/с 000080900 код дохода 202201
РНН
032200000017
(Konsolosluk Hizmet için)

Teslim alan Bankası

Управление Казначейства г.Астаны
МФО 195301041 КБЕ 11
Код назначения платежа 914


Uyarı: Konsolosluk hasılat tarif kurallarına göre konsolosluk hizmet için ödeme yapılmadan dilekçeler işleme girilmez. Davetiye-yazı gönderildiğinde tahmin edilen giriş  5 günden az süre için ödeme hızlı tarife göre alınır (iki kat)

Bütçe kurumları konsolosluk hasılat ödemeden muaftır.

 

Dış Ekonomi - Ticaret
 
cupidkreasyon.com

gelinlik abiye nışanlık ihracatı
(0 Gelen 844 Giden)

Ihlamur Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 560 Giden)

Papatya Bitki Evi Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 305 Giden)

Senin linkin burada olsun mu?
O zaman buraya kaydını yaptır:
=> Kayda git
Reklam
 
 
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=