Yabancı İşçi Nasıl Çalıştırılır?

Yabancı İşçi Nasıl Çalıştırılır?

 

Azerbaycan Cumhuriyeti kanunlarına göre çalışmak amacıyla Azerbaycanۥa gelen yabancılar çalışma izni almak zorundadırlar. Çalışma izni, yabancının Azerbaycan Cumhuriyetinde çalışma faaliyeti gerçekleştirmesine izin veren resmi belgedir.

Yabancılara çalışma izninin verilmesi, Azerbaycan Cumhuriyetinin Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafaası Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Yabancılarla çalışma sözleşmeleri çalışma izninin süresine uygun imzalanır. İşveren çalışma izni almış yabancıyı başka işverenin yanında çalıştıramaz.

 

İşe alınan ve aşağıda belirtilen yabancı kişiler için çalışma izni alınması talep edilmez:

- Azerbaycan Cumhuriyetinin arazisinde sürekli yaşayanlara;

- Müteşebbislik faaliyeti gerçekleştirenlere;

-Uluslararası anlaşmalara müteakiben faaliyet gerçekleştiren yönetici işçilere;

- Diplomatik temsilcilik ve konsolosluklarda çalışanlara;

- Uluslararası kurumlarda çalışanlara;

- Üç aydan çok olmayan geçici görevlendirmede olanlara;

- İlgili kurumlar tarafından işe alınanlara;

- Devlet kayıtlı dini kurum ve toplumlarda dini faaliyet gerçekleştirenlere;

- Basın mensuplarının itimatnameli işçilerine;

- Denizcilere;

- Sporculara ve sanat işçilerine;

- Yüksek öğrenim kurumlarında geçici görevlendirilen bilim adamları, araştırma yapan uzmanlara;

- Azerbaycan Cumhuriyetinde faaliyet gerçekleştiren yabancı tüzel kişilerin ve yabancı tüzel kişilerin şube ve temsilciliklerinin yöneticileri ve onların yardımcıları görevinde çalışan yabancılara.

 

Çalışma izni almak için işveren Azerbaycan Cumhuriyetinin Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafaası Bakanlığına aşağıdaki belgeler sunulmalıdır:

 

1.         Dilekçe

Dilekçede aşağıdakiler belirtilmelidir:

Tüzel kişiler için – tüzel kişinin adı, yasal teşkilat şekli, adresi:

Gerçek kişiler için – adı, babasının adı, soyadı, kimlik bilgileri (seri numarası, verilme yeri ve zamanı, adres)

Yabancının adı, babasının adı, soyadı, vatandaşlığı, kayıtta olduğu adres, doğum tarihi ve ülke, cinsiyet, mesleği, son beş yılda çalışma faaliyeti hakkında bilgi, çalışacağı görev ve işyerinin adresi.

 

2.            Yabancı işçinin belirtilen işi gerçekleştirmek için talep edilen mesleğe sahip olduğunu onaylayan belgenin noter tasdikli kopyası;

 

3.              Belirtilen her bir işyeri için yabancı işçinin alınması ihtiyacını gösteren dilekçe;

 

4.               Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içerisinde başka amaçla gelen yabancının Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde oturmasına hak veren belgenin kopyası.

 

Çalışma izninin verilmesi hakkında karar başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde verilir.

 

Çalışma izni 1 yıl süresinde verilir. Çalışma izinlerin süreleri her defa 1 yıldan çok olmamak şartıyla işverenin ilgili lisanının yürürlülükte olma süresine bağlı 4 defa uzatılabilir. Çalışma izninin süresinin uzatılması için işveren çalışma izninin süresinin bitmesine en az 1 ay kala Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafaası Bakanlığına dilekçe ile başvurmalıdır.

 

Dış Ekonomi - Ticaret
 
cupidkreasyon.com

gelinlik abiye nışanlık ihracatı
(0 Gelen 876 Giden)

Ihlamur Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 584 Giden)

Papatya Bitki Evi Şifalı Bitkiler ve Baharat

Şifalı Bitkiler,Baharat,Doğal Afrodizyaklar,Bitkisel Kozmetikler
(0 Gelen 333 Giden)

Senin linkin burada olsun mu?
O zaman buraya kaydını yaptır:
=> Kayda git
Reklam
 
 
Bugün 13 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=